Про Центр

Завданнями Центру є:

  • розвиток та підтримка наукових досліджень у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства;
  • підтримка викладання академічної юдаїки у вищих навчальних закладах України;
  • допомога у створенні бібліотеки академічної юдаїки в Україні;
  • сприяння розвитку академічних контактів фахівців з юдаїки з науковцями України та інших країн.

Центр сприяє координації роботи дослідників у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Центр сприяє організації навчання фахівців у галузі юдаїки, аспірантів та студентів з метою підвищення рівня їхніх знань на базі як закордонних, так і вітчизняних університетів та навчальних центрів.

Центр підтримує роботи зі збирання, опису та введення в науковий обіг документної та культурної спадщини євреїв – архівних і музейних колекцій, приватних і державних архівів єврейських організацій та діячів (політиків, науковців, письменників, художників, діячів театру та кіно), пам’яток матеріальної культури, спогадів, записів фольклору, мистецьких творів тощо.

Центр сприяє підготовці та виданню монографій, збірників статей, методичної літератури, мистецьких альбомів, словників, довідників тощо з питань єврейської історії та культури Східної Європи.